algemene voorwaarden

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Rosec Jewels-website op www.rosecjewels.com en alle andere websites die daaraan zijn gekoppeld en al haar dochterondernemingen. Onze producten en diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden om van elke aankoop bij Rosec Jewels een veilige winkelervaring te maken. Deze algemene voorwaarden moeten zorgvuldig worden gelezen en door onze site en aanverwante diensten te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Daarnaast stemt u er ook mee in zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Privacy

Rosec Jewels verzamelt bepaalde gegevens en informatie over de klant met betrekking tot uw aankoop. Dergelijke informatie wordt dus verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat automatisch van toepassing is op uw bezoek en gebruik van onze site en waarnaar kan worden verwezen via het privacybeleid. Door verder te gaan, erkent u dus dat de ingediende informatie volledig en accuraat is. Elke vorm van schending van deze Voorwaarden en/of het Privacybeleid kan resulteren in de opschorting van het gebruikersaccount.

Auteursrecht en eigendom

De website is eigendom van en wordt beheerd door Rosec Jewels, een volledige dochteronderneming van Zerah Jewels Pvt. Ltd. Tenzij anders vermeld, zijn alle ontwerpen en inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, illustraties, audio, videoclips en andere inhoud van interactie met de klanten, eigendom van Rosec Juwelen worden beschermd door internationale auteursrechtwetten en aanverwante wet- en regelgeving.

Handelsmerken

Rosec Jewels, RosecJewels.com en andere merken die op de Site worden weergegeven, inclusief de Site (gezamenlijk “Merken”) zijn merken van Rosec Jewels. Alle andere logo's, afbeeldingen, headers, pictogrammen, scripts en servicenamen worden ook beschouwd als de merken van Rosec Jewels. Onze merken mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet door Rosec Jewels worden geleverd, op een manier die kan leiden tot waarschijnlijke verwarring bij potentiële klanten of die Rosec Jewels in diskrediet kan brengen.

Daarom, niets aan deze kant of vermeld in deze Voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als enige vorm van licentie of het recht om deze Merken op de Site te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Rosec Jewels of de eigenaar van het handelsmerk of dienstmerk. Ook mogen noch de namen “RosecJewels.com” of “Rosec Jewels”, noch de logo’s van Rosec Jewels voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosec Jewels.

Gebruik van de site

Terwijl u de Site gebruikt of een aankoop doet, krijgt u een persoonlijke, beperkte, niet-sublicentieerbare licentie om onze Site te gebruiken en elektronisch te kopiëren of af te drukken naar papieren exemplaren van enig deel van onze Site voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden gebruik alleen. Een dergelijke licentie is onderworpen aan de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden en omvat niet -

• Elke vorm van wederverkoop of commercieel gebruik van onze Site of het Sitemateriaal.

• Verzameling en gebruik van productvermeldingen samen met afbeeldingen of beschrijvingen voor welke commerciële doeleinden dan ook.

• De distributie, openbare uitvoering of openbare weergave van sitemateriaal.

• De distributie, openbare uitvoering of openbare weergave van sitemateriaal.

• Wijziging of afgeleid gebruik van onze site en sitemateriaal.

• Het gebruik van geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot, toezicht te houden op of interactie te hebben met een deel van onze site via datamining, robots, spiders, scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen van gegevens.

• Downloaden (anders dan het cachen van pagina's) van delen van onze site, sitemateriaal of andere informatie, behalve zoals toegestaan ​​op onze site.

• De oorzaak van het verschijnen van pop-ups, pop-unders, exit-vensters, uitvouwbare knoppen, banners, advertenties of iets anders dat tot doel heeft de volledige weergave van de site te minimaliseren, af te dekken, in te kaderen of te belemmeren.

• t1>

• Gebruik van onze site op manieren die de normale werking ervan kunnen verstoren.

• Gebruik van de site of het sitemateriaal anders dan voor het beoogde doel.

Elk gebruik van onze site of ander sitemateriaal dan zoals specifiek hierin toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosec Jewels, is ten strengste verboden en zal verantwoordelijk zijn voor de beëindiging van de hierin verleende licentie. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten en communicatieregels en -statuten. Tenzij dit specifiek hierin wordt vermeld, zal niets in deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als het verlenen van enige licentie voor intellectuele eigendomsrechten. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken.

Uw account en bestelling plaatsen

Bestellingen op RosecJewels.com kunnen worden geplaatst door een account bij ons te openen of als gastgebruiker. In beide gevallen wordt u gevraagd om enkele noodzakelijke persoonlijke gegevens te verstrekken. Raadpleeg daarom ons Privacy- en Cookiebeleid om te weten welke persoonlijke informatie we opslaan en gebruiken voor de verkoop van onze producten en diensten.

Dat gezegd hebbende, zijn klanten niet wettelijk verplicht om ons hun persoonlijke informatie te verstrekken. , en u bevestigt hierbij dat het verstrekken van persoonlijke gegevens aan ons uit eigen vrije wil is. U bevestigt ook dat alle informatie en details in alle opzichten waar, accuraat en actueel zijn.

Wanneer uw account wordt aangemaakt, kunnen we u wachtwoorden of andere middelen verstrekken of vragen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. website om uw accountbeveiliging te behouden. Tijdens het gebruik van de site bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en het beperken van de toegang tot de computer of elk apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. U gaat er dus mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. In het geval van een gebruiker jonger dan 18 jaar mag u RosecJewels.com alleen gebruiken onder begeleiding of tussenkomst van een ouder of voogd. Rosec Jewels behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken. In geval van een vermoeden van frauduleuze activiteit vanuit uw account, behouden wij ons het recht voor om de toegang te weigeren en/of uw account te beëindigen.

Prijzen

Gegevens, inclusief prijzen, kunnen onnauwkeurig worden weergegeven op onze site als gevolg van systeem- of typografische fouten. Hoewel we er alles aan doen om deze fouten te voorkomen, kunnen ze toch voorkomen. We behouden ons het recht voor om alle fouten te corrigeren wanneer deze zich voordoen, en we respecteren geen onnauwkeurige of foutieve prijzen. Als de vermelde prijs van een product lager is dan de werkelijke prijs, zullen wij, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies voordat het product wordt verzonden, of de bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering. Als de bestelling is verzonden, gaat u ermee akkoord het product te retourneren of het verschil tussen de werkelijke en de aangerekende prijs te betalen. Onze prijzen kunnen ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onze excuses voor het eventuele ongemak dat dit kan veroorzaken.

betalingsinformatie

Nadat u uw sieraden heeft geselecteerd en verzendgegevens heeft opgegeven, ziet u een prompt voor uw betalingsgegevens, zoals uw creditcardgegevens en eventuele promotiecodes of cadeaubonnen die u heeft. Door uw betalingsgegevens in te voeren en uw bestelling te plaatsen, machtigt u ons en onze externe betalingsverwerkers om het bedrag van de bestelling in rekening te brengen via de door u geselecteerde betaalmethode.

Levering

Rosec Jewels kan naar eigen goeddunken een vervoerder kiezen om leveringen uit te voeren. De termijnen kunnen variëren afhankelijk van het type bestelde producten, de service en de door u opgegeven afleveradressen.

Houd er rekening mee dat als een levering niet kan worden uitgevoerd vanwege de afwezigheid van de klant of een aangewezen persoon op de adres op het door de vervoerder toegewezen tijdstip of als een klant weigert de bestelling te accepteren, behoudt Rosec Jewels zich het recht voor om de kosten voor het retourneren af ​​te trekken van de terugbetaling van de bestelling door de klant.

Alle risico's met betrekking tot verlies of beschadiging van de producten gaan naar u over wanneer ze worden afgeleverd en door u worden geaccepteerd.
In geval van een onverwachte vertraging in de levering van uw producten of diensten om redenen buiten onze controle, zullen wij er alles aan doen om u hierover op de hoogte te houden maar is niet aansprakelijk voor een dergelijke vertraging of mislukking.

Het recht van de klant op annulering en restitutie

U behoudt zich de annuleringsrechten voor die vallen onder de lokale wetgeving en niets in deze Voorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.

Beschadigde of ineffectieve producten

De klant moet alle ontvangen producten zorgvuldig controleren aan de hand van uw bestelling. Als de ontvangen producten bij levering beschadigd zijn of niet werken, moet u de details van de genoemde schade of fouten in de levering op het leveringsdocument noteren en dient u op zijn vroegst Contact met ons op te nemen.

Gebruikersinzendingen

De site kan het indienen, delen en publiceren van inhoud zoals namen, verhaal en foto's die door u zijn verzonden als "Gebruikersinzendingen" toestaan. U dient te begrijpen dat, ongeacht of we dergelijke inzendingen publiceren of niet, we geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot gebruikersinzendingen. U en alleen u bent als enige verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen, publiceren of uploaden ervan. We behouden ons echter het recht voor om naar eigen goeddunken uw Gebruikersinzendingen al dan niet te publiceren.

Inhoud van derden

Rosec Jewels kan links naar webpagina's en inhoud van derden ("Content van derden") aanbieden als service aan degenen die geïnteresseerd zijn in deze informatie. Rosec Jewels houdt geen toezicht op of heeft geen enkele controle over inhoud van derden of sites van derden. Rosec Jewels onderschrijft geen inhoud van derden en kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Rosec Jewels vertegenwoordigt of garandeert niet de juistheid van de daarin opgenomen informatie, en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken of beoordelen van inhoud van derden. Gebruikers gebruiken deze links en de daarin opgenomen inhoud van derden op eigen risico.

Vergoeding

U stemt ermee in om Rosec Jewels en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de site (inclusief uw gebruikersinzendingen) of uw schending van deze voorwaarden.

Opdracht

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet aan een derde overdragen of uitbesteden, tenzij wij hier schriftelijk mee instemmen. Wij kunnen al onze rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen, delegeren of uitbesteden aan een derde partij, zonder enige beperking van welke aard dan ook en zonder uw toestemming. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, heeft geen enkele derde het recht om deze Voorwaarden af ​​te dwingen.

Wijziging

Rosec Jewels behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment delen van deze Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. U stemt ermee in dat elke keer dat u een Site bezoekt, uw bezoek aan en gebruik van een dergelijke Site onderworpen is aan en gebonden is aan de op dat moment geldende versie van deze Voorwaarden.

Beëindiging

Bij gebrek aan naleving van deze Algemene Voorwaarden behoudt Rosec Jewels zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie voor het gebruik van de website te beëindigen en elke toekomstige toegang en gebruik van de site te blokkeren.

Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig of nietig wordt geacht om welke reden dan ook niet afdwingbaar, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze Algemene Voorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

t1>In het geval dat u nog vragen onbeantwoord heeft, neem dan gerust contact met ons op via bel, livechat of schrijf op info@rosecjewels.com.